ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU PIĘTRA WIDOKOWEGO

PRZEDMIOTY PODLEGAJĄCE ZAKAZOWI WNOSZENIA


Gościom nie wolno wnosić na teren Piętra Widokowego następujących przedmiotów:

 1. Materiałów wybuchowych i substancji zapalających oraz urządzeń, które mogą spowodować poważne obrażenia lub zagrażają bezpieczeństwu osób lub mienia znajdujących się na terenie Piętra Widokowego, w tym: amunicji, zapalników, detonatorów i bezpieczników, replik bądź imitacji materiałów wybuchowych lub urządzeń, granatów, min spłonek, materiałów wybuchowych plastycznych i innych wojskowych materiałów wybuchowych, granatów wszystkich rodzajów, fajerwerków i innych materiałów pirotechnicznych, pojemników dymiących i wkładów dymnych, dynamitu, prochu strzelniczego, materiałów wybuchowych,
 2. Gazów i pojemników z gazem zawierających na przykład propan, butan,
 3. Płynów łatwopalnych, w tym benzyny, metanolu, palnych ciał stałych i substancji reaktywnych, w tym magnezu, podpałek, farb w aerozolu, terpentyny i rozcieńczalników do farb,
 4. Napojów, w tym napojów alkoholowych, produktów spożywczych, substancji odurzających i psychotropowych,
 5. Substancji toksycznych lub zakaźnych, 
 6. Materiałów korozyjnych, w tym rtęci, akumulatorów samochodowych, elementów instalacji paliwowej pojazdu, które były wypełnione paliwem, 
 7. Papierosów elektronicznych,
 8. Baterii litowo-jonowych, pojazdów zasilanych bateriami litowo-jonowymi (w tym Segway i Hoverboards) z wyjątkiem sprzętów inwalidzkich przy ograniczonej mobilności, zgodnie z Regulaminem,
 9. Pistoletów, broni palnej, broni palnej każdego typu; przedmiotów, które mogą wystrzeliwać pociski lub powodować obrażenia, replik oraz imitacji broni palnej, części broni palnej, korkowców, strzelb oraz broni na śrut, pistoletów na race, pistoletów do paintballa, pistoletów startowych, zabawek w kształcie broni wszystkich rodzajów, broni na kule, urządzeń do ogłuszania lub porażania, np. broni przewodzącej energię (lasery), zapalniczek w kształcie broni,
 10. Substancji chemicznych i toksycznych; wszelkich substancji chemicznych i toksycznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub mienia, w tym: aerozoli i substancji obezwładniających (np. gaz łzawiący, gaz pieprzowy), trucizn, materiałów zakaźnych lub biologicznie niebezpiecznych, substancji, które mogą ulec samoczynnemu zapłonowi lub spaleniu, gaśnic,
 11. Toreb, bagaży, walizek lub innych przedmiotów, które są zbyt dużych gabarytów,
 12. Przedmiotów, które mogą spowodować zagrożenie dla ludzi oraz mienia na terenie Piętra Widokowego,
 13. Przedmiotów, których posiadanie jest zakazane na mocy obowiązującego prawa, w tym prawa miejscowego,
 14. Przedmiotów uznanych przez Operatora na uzasadnionych podstawach za nieodpowiednie do wniesienia na teren Piętra Widokowego w związku z tym, że stanowią zagrożenie, nie są bezpieczne lub z powodu ich wagi, rozmiarów, kształtów lub formy, bądź artykułów delikatnych lub łatwo psujących się.